1989 yılında kurulan Erol Akkaya Turizm ilk günden bu yana uzman kadrosuyla ağırlıklı olarak personel ve öğrenci ulaşım hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz, ülkemizin önde gelen kurumsal şirketlerini ve eğitim kurumlarını bünyesine katarak hızla büyümektedir. Amacımız,kurumsal iş yapış tarzımız ve kalitemizle müşterilerimizin bizi güvenli,dakik,konforlu ve istikrarlı bir firma olarak algılamalarını sağlamakdır.

Misyonumuz

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayarak hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmak.

Vizyonumuz

Ülkemizde Taşımacılık sektöründe model bir şirket olmak.

Erol Akkaya Tur’un değerleri, tavır davranışlarımızla yol gösteren ilkeleri oluşturur. Bunda belirtilen ilkeler aynı hedefe yönelmemizi ve hareket etmemizi sağlar.
Bu bağlamda şirketimizin değerleri şunlardır :

1- Kurumsal birlik
2- Müşteri odaklı hizmet
3- Çalışanların memnuniyeti
4- Doğru ve yaygın iletişim
5- Kalite
6- İş ahlakı
7- Doğal çevreye saygı
8- Topluma katkı

KURUMSAL BİRLİK:

Erol Akkaya Tur‘un organizasyonlarında yer alan her birim, temel hedeflerimize ulaşmak için, kendi payına düşeni yapar. Her çalışanımız ve organizasyon birimlerimiz arasında karşılıklı inanç, saygı ve güven pekiştirici çabalarımız devam ettirmemiz gerekir.
Her yeniden yapılanma kararı beklenen kurumsal hedefleri detaylı bir şekilde gösteren iyi değerlendirilmiş bir plana dayandırılmalı, uygulaması takibe alınmalı ve denetlenmelidir. Erol Akkaya Tur‘un tüm personeli misyon, değerler ve politika belgesinde belirlenmiş değer ve standartlara uygun şekilde hareket eder.

MÜŞTERİ ODAKLILIK:

Kurumsal gelişimimiz için lider olmamız ve kararlılığımız çok önemlidir. Müşterimize sağladığımız hizmetleri belirleyen ilkeler ise, toplam kalite yönetimi ve hizmet üretimi süreç yönetimidir. Şirketimizin uzun vadeli büyümesini, liderliğin ve kararlılığın sağlam temel faktör, müşteri ilişkilerinde onların ve Erol Akkaya Tur‘un karşılıklı yararına olacak şekilde tatmin etmektir. Ayrıca müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için tüm olanaklarımızı seferber ederiz.

 1. Müşteri gereksinimlerine sürekli özen göstermek:
  Müşteri istekleri bilinmeli ve organizasyonumuzun her kademesinde derhal yanıtlanmalıdır. Müşterimizi dinlemeli ve onları anlamalıyız. Müşterilerimiz ile doğrudan ilişki şirket için toplantılara göre önceliklidir.
 2. Çalışanlarımızı, müşteriye daha iyi hizmet vermekten alıkoyan engellerin kaldırılması için müşteri memnuniyetini engelleyen organizasyon karmaşıklıkları ve prosedürleri ortadan kaldırırız. Kurum iletişiminden sorumlu personel, şirketimizi etkileyen bilginin iletişiminden ve bilginin yayılmasından, koordinasyonundan genel sorumludur. Şirketimizin çalışanları, kendi şirketini ilgilendiren bilgileri hemen almalıdır. Amaç şirketi doğrudan ve anında doğru bilgilendirmektir.
 3. Kurumumuzdan yazılı iletişim esastır.
 4. Bilgi, güç araçtır. Onu kişisel çıkarlarımız için saklamamalıyız. Tam tersine kurum içinde sürekli ve anlaşılabilir bilgi akışı içinde tüm olanaklarımızı kullanırız.

  Kalite: 
  Erol Akkaya Tur
  ‘un tüm faaliyetlerinde ana hedeftir. Amacımız müşterilerimiz tarafından en kaliteli turizm, personel ve öğrenci taşımacılık hizmetini veren bir şirket olarak tanınmaktır. Şirketimiz, bu amaç doğrultusunda, müşterilerinin beklentilerini rekabet edebilecek maliyetlerle karşılamak için çaba sarf eder. Kalite standartları, müşteri beklentilerine uygun yada aşan şekilde tanımlanır. Hizmet süreç yönetimi yüksek kaliteye ulaşmak için izlenen önemli stratejilerden biridir. Kaliteden ödün verilmez. Kalitenin sürekli gelişimi için yıllık planlarla yapılır ve hedefler konur. Gerçek performans sürekli olarak izlenir.
 5. Kaliteyi belirleyecek ilkeler, toplam kalite yönetimi ilkeleridir.
  -Sıfır hata performans standartı.
  -Hataların önlenmesi, sürekli gelişim ve tüm işlemlerin yalınlaştırılması.
  -Sorumluluğu devredilmesi, tüm çalışanların motive edilmesi ve eğitilmesi.
  -Tedarikçi ve müşterilerin kalitenin sağlanması ortak hedefi çerçevesinde entegrasyonu.
 6. Her Erol Akkaya Tur çalışanı, kurumun saptadığı standartları sağlayabilecek için, günlük işlerindeki kaliteden ve kendi sorumluluk alanı iş sürecinin gelişmesinden sorumludur.

İŞ AHLAKI:

Yüksek ahlaki değerler mesleki dürüstlük Erol Akkaya Tur‘un belirleyici özelliğidir. Şirketimizin her çalışanının, bu ahlaki standarda uyması, müşteriler, tedarikçiler, sözleşmeli ortaklarımız ve iş yaptığımız diğer kişiler karşısındaki saygınlığımız açısından önemlidir. Tam bir profesyonel davranışla müşterilerimize, tedarikçilere ve diğer ticari ortaklarımıza karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için her çabayı gösteririz.
Erol Akkaya Tur‘un çalışanları görevlerini dürüst ve adil bir şekilde yerine getirir. Doğal çevreye saygı ve topluma katkı yönetimi, kurumsal önceliklerimizin başında gelir. Erol Akkaya Tur‘un çalışanları görevlerini çevreye ve toplumsal temel değerlere saygılı yapar. Erol Akkaya Tur‘un yürürlükteki ve gelecekteki çalışmaları, prosedürleri çevre standardı yasa ile uyumlu olmak zorundadır.
Şirketimizin, çevre bilincinin gelişmesine, kamu politikalarının yaşama geçmesine katkıda bulunur. Görevlerini çevreye karşı sorumluluk içinde yerine getirilmesi için çalışanlarını eğitir, yetiştirir destekler.

HEDEFİMİZ TERCİH EDİLEN İŞVEREN OLMAKTIR.

 • Yeterli olmak, profesyoneller ve yöneticiler için tek seçim kıstasıdır.
 • Hedefimizin, her bireyi dikkate alan, gelişmesini özendiren iş ortamı yaratmaktır.
 • Meslek içi eğitim, her türlü bireysel ve takım çalışmasının kalbidir.
 • Kurum içi ve dışı kurslar ile desteklenmelidir. Çalışanlar kendi gelişiminden sorumludur.
 • Şirketimizde, çalışanların karar alma süreçlerine katılımı ve uygulama sonuçlarını adil paylaşımı esastır.

ÇABUK HAREKETE GEÇME:

Yani süratle değişikliklere yanıt verebilme, dakikliğin ve hızlı değişimlerin yaşamsal önemde olduğu turizm personel ve öğrenci taşımacılığında Erol Akkaya Tur‘u lider kılacak önemli bir rekabet gücüdür. Süratli bir çalışma düzeni oluşturmak, şirketimizin kuruluşundan beri özelliği olmuştur. Rekabet gücümüzü sağlayan önemli özelliklerimizden birisi pazarda meydana gelen değişikliklere kaliteyi ihmal etmeden süratle yanıt verebilmemizdir.

 1. Her Erol Akkaya Tur yöneticisi, değişim ve gelişmeye öncülük etmelidir. Harekete geçip, doğru olanı yapmak elbette en iyisidir. Harekete geçip yanlış olanı yapmak ancak hatayı hemen düzeltmek ondan sonra gelir. (Oysa, gecikmeler yaratmak yada fırsatları kaçırmak en kötü hareket şeklidir.)
 2. Kararları, gerekli bilgiler toplanır toplanmaz alınır. Daha detaylı araştırma gereği genellikle bir karardan kaçınmak için değilse bile o kararı geciktirmek için bir bahanedir. Veriler sağlam bir temel oluşturur oluşturmaz, fazladan araştırmayı bırakmalı harekete geçmeliyiz.
 3. Değişiklik uygularken kararlı davranmalı ve belirsizliğin yıkıcı etkilerinden uzatmadan kaçınmalıyız.
 4. Şirketimizin her düzeyindeki yöneticisi, sorunları hızlı bir şekilde çözmede kendisini yetkili hissetmeli ve olabildiğince bu sorunları, bir üst yönetim kademesine havale etmelidir.
 5. Erol Akkaya Tur‘un tüm çalışanları, çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyar.

BİR KURUMSAL YAPIDA İLETİŞİM:

Kurumsal iletişim vites kutusundaki yağ gibidir. Erol Akkaya Tur çalışanları ve tüm muhataplarını anında doğru, yalın, açıkça ve yazılı şekilde bilgilendirir. Her çalışma alanı bölge projenin sorumlusu, kendi sorumluluk alanı içinde iletişimi geliştirir., uygular ve koordine eder. Tüm çalışanlarla sık sık ve yüz yüze iletişim önemli bir görevdir.

Kurum iletişiminden sorumlu personel şirketimizi etkileyen bilginin iletişiminden ve bilginin yayılmasından koordinasyonundan genel sorumludur. Şirketimizin çalışanları kendi şirketlerini ilgilendiren bilgileri hemen almalıdır. Amaç şirketi doğrudan anında ve doğru bilgilendirmektir.