Yüksek ahlaki değerler mesleki dürüstlük Erol Akkaya Tur’un belirleyici özelliğidir. Şirketimizin her çalışanının, bu ahlaki standarda uyması, müşteriler, tedarikçiler, sözleşmeli ortaklarımız ve iş yaptığımız diğer kişiler karşısındaki saygınlığımız açısından önemlidir.