Süratle değişikliklere yanıt verebilme, dakikliğin ve hızlı değişimlerin yaşamsal önemde olduğu turizm personel ve öğrenci taşımacılığında Erol Akkaya Tur’u lider kılacak önemli bir rekabet gücüdür.